Proizvodi na akciji
Cijena  
NAKLADA CVRČAK
NAKLADA CVRČAK
Hrvatski jezik 1
Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Matematika 1
Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Priroda i društvo 1
Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Ljetna vježbalica 1 i 2
Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Hrvatski jezik 2
Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Matematika 2
Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Priroda i društvo 2
Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Ljetna vježbalica 2 i 3
Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Hrvatski jezik 3
Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Matematika 3
Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Priroda i društvo 3
Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Ljetna vježbalica 3 i 4
Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Hrvatski jezik 4
Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Matematika 4
Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Priprema za školu
4-6 godina

Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Promatranka 4-6 godina
Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Edukativna bojanka
4-6 godina

Cvrčkova vježbalica
23,99 kn (3,18 €)
29,99 kn (3,98 €)
20%
Komplet za predškolu
4-6 godina

Cvrčkov komplet
89,99 kn (11,94 €)
99,99 kn (13,27 €)
10%
Predškolska matematika
5-7 godina

Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Predškolski hrvatski
5-7 godina

Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Priprema za školu
5-7 godina

Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Predvježbe pisanja
5-7 godina

Cvrčkova vježbalica
31,99 kn (4,25 €)
39,99 kn (5,31 €)
20%
Cvrčkova brojalica
5-7 godina

Cvrčkova vježbalica
23,99 kn (3,18 €)
29,99 kn (3,98 €)
20%
Cvrčkova slovarica
5-7 godina

Cvrčkova vježbalica
23,99 kn (3,18 €)
29,99 kn (3,98 €)
20%
Komplet za predškolu
5-7 godina

Cvrčkov komplet
119,99 kn (15,93 €)
149,99 kn (19,91 €)
20%
Komplet CD-a 2+1 gratis
Cvrčkov komplet
40,00 kn (5,31 €)
99,99 kn (13,27 €)
60%
Hrvatski s Cvrčkom
Interaktivni CD
20,00 kn (2,65 €)
49,99 kn (6,63 €)
60%
Matematika s Cvrčkom
Interaktivni CD
20,00 kn (2,65 €)
49,99 kn (6,63 €)
60%
Priroda i društvo
Interaktivni CD
20,00 kn (2,65 €)
49,99 kn (6,63 €)
60%
Engleski s Cvrčkom
Interaktivni CD
20,00 kn (2,65 €)
49,99 kn (6,63 €)
60%
Njemački s Cvrčkom
Interaktivni CD
20,00 kn (2,65 €)
49,99 kn (6,63 €)
60%
Talijanski s Cvrčkom
Interaktivni CD
20,00 kn (2,65 €)
49,99 kn (6,63 €)
60%
Predškola
Interaktivni CD
20,00 kn (2,65 €)
49,99 kn (6,63 €)
60%
Preuzimanja za
školu i predškolu


0,00 kn (0,00 €)
0,00 kn (0,00 €)
60%
Kako prepoznati
i izraziti osjećaje

Učenje srcem
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Hrvatski jezik 5-8
Cvrčkov memento
15,99 kn (2,12 €)
19,99 kn (2,65 €)
20%
Matematika 5-8
Cvrčkov memento
15,99 kn (2,12 €)
19,99 kn (2,65 €)
20%
Engleski jezik
Cvrčkov memento
15,99 kn (2,12 €)
19,99 kn (2,65 €)
20%
Njemački jezik
Cvrčkov memento
15,99 kn (2,12 €)
19,99 kn (2,65 €)
20%
NOVO
Memento fizika
Cvrčkov memento
15,99 kn (2,12 €)
19,99 kn (2,65 €)
20%
NOVO
Memento kemija
Cvrčkov memento
15,99 kn (2,12 €)
19,99 kn (2,65 €)
20%
Put kroz Hrvatsku
Knjiga
89,40 kn (11,87 €)
149,00 kn (19,78 €)
40%
Školski rječnik
hrvatskog jezika

Rječnik
51,00 kn (6,77 €)
170,00 kn (22,56 €)
70%
Robot Miško
Poster
19,50 kn (2,59 €)
39,00 kn (5,18 €)
50%
Superheroj
Poster
19,50 kn (2,59 €)
39,00 kn (5,18 €)
50%
Hrvatski jezik 1
Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Matematika 1
Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Priroda i društvo 1
Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Ljetna vježbalica 1 i 2
Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Hrvatski jezik 2
Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Matematika 2
Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Priroda i društvo 2
Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Ljetna vježbalica 2 i 3
Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Hrvatski jezik 3
Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Matematika 3
Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Priroda i društvo 3
Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Ljetna vježbalica 3 i 4
Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Hrvatski jezik 4
Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Matematika 4
Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Priprema za školu
4-6 godina

Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Promatranka 4-6 godina
Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Edukativna bojanka
4-6 godina

Cvrčkova vježbalica
23,99 kn (3,18 €)
29,99 kn (3,98 €)
20%
Komplet za predškolu
4-6 godina

Cvrčkov komplet
89,99 kn (11,94 €)
99,99 kn (13,27 €)
10%
Predškolska matematika
5-7 godina

Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Predškolski hrvatski
5-7 godina

Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Priprema za školu
5-7 godina

Cvrčkova vježbalica
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Predvježbe pisanja
5-7 godina

Cvrčkova vježbalica
31,99 kn (4,25 €)
39,99 kn (5,31 €)
20%
Cvrčkova brojalica
5-7 godina

Cvrčkova vježbalica
23,99 kn (3,18 €)
29,99 kn (3,98 €)
20%
Cvrčkova slovarica
5-7 godina

Cvrčkova vježbalica
23,99 kn (3,18 €)
29,99 kn (3,98 €)
20%
Komplet za predškolu
5-7 godina

Cvrčkov komplet
119,99 kn (15,93 €)
149,99 kn (19,91 €)
20%
Komplet CD-a 2+1 gratis
Cvrčkov komplet
40,00 kn (5,31 €)
99,99 kn (13,27 €)
60%
Hrvatski s Cvrčkom
Interaktivni CD
20,00 kn (2,65 €)
49,99 kn (6,63 €)
60%
Matematika s Cvrčkom
Interaktivni CD
20,00 kn (2,65 €)
49,99 kn (6,63 €)
60%
Priroda i društvo
Interaktivni CD
20,00 kn (2,65 €)
49,99 kn (6,63 €)
60%
Engleski s Cvrčkom
Interaktivni CD
20,00 kn (2,65 €)
49,99 kn (6,63 €)
60%
Njemački s Cvrčkom
Interaktivni CD
20,00 kn (2,65 €)
49,99 kn (6,63 €)
60%
Talijanski s Cvrčkom
Interaktivni CD
20,00 kn (2,65 €)
49,99 kn (6,63 €)
60%
Predškola
Interaktivni CD
20,00 kn (2,65 €)
49,99 kn (6,63 €)
60%
Preuzimanja za
školu i predškolu


0,00 kn (0,00 €)
0,00 kn (0,00 €)
60%
Kako prepoznati
i izraziti osjećaje

Učenje srcem
39,99 kn (5,31 €)
49,99 kn (6,63 €)
20%
Hrvatski jezik 5-8
Cvrčkov memento
15,99 kn (2,12 €)
19,99 kn (2,65 €)
20%
Matematika 5-8
Cvrčkov memento
15,99 kn (2,12 €)
19,99 kn (2,65 €)
20%
Engleski jezik
Cvrčkov memento
15,99 kn (2,12 €)
19,99 kn (2,65 €)
20%
Njemački jezik
Cvrčkov memento
15,99 kn (2,12 €)
19,99 kn (2,65 €)
20%
NOVO
Memento fizika
Cvrčkov memento
15,99 kn (2,12 €)
19,99 kn (2,65 €)
20%
NOVO
Memento kemija
Cvrčkov memento
15,99 kn (2,12 €)
19,99 kn (2,65 €)
20%
Put kroz Hrvatsku
Knjiga
89,40 kn (11,87 €)
149,00 kn (19,78 €)
40%
Školski rječnik
hrvatskog jezika

Rječnik
51,00 kn (6,77 €)
170,00 kn (22,56 €)
70%
Robot Miško
Poster
19,50 kn (2,59 €)
39,00 kn (5,18 €)
50%
Superheroj
Poster
19,50 kn (2,59 €)
39,00 kn (5,18 €)
50%