Teškoće u učenju

Teškoće u učenju

Procjenjuje se da svaka sedma osoba ima neku vrstu poteškoće u učenju, stoga je vrlo važno na vrijeme otkriti ima li vaš školarac problema pri učenju i svladavanju gradiva. Djetetu je bitno pomoći na vrijeme da uspije u školi, jer na taj način mu osiguravate i uspjeh u životu, jer ukoliko se ne identificiraju što ranije i na vrijeme, teškoće u učenju djeluju nepovoljno na samopouzdanje djeteta i utječu na formiranje negativnog stava prema školi, važnosti učenja i znanju općenito. S druge strane, djeca s problemima u učenju često su iznadprosječno inteligentna, no procesuiraju informacije na drugačiji način. Uz pravodobnu stručnu intervenciju, većina djece uspješno će svladati probleme i s vremenom postizati i akademske uspjehe, biti uspješniji u društvenim odnosima i na taj način imati bolje mišljenje o sebi. Pomoć stručnjaka treba potražiti ukoliko školarac ima poteškoća u povezivanju slova, njihovog izgovora, stalno ponavlja iste greške kod čitanja, slovkanja i izgovora. Treba obratiti pažnju na to brkaju li slova, brojke i cijele riječi, zbunjuje li ih koncept vremena, koliko uspješno svladavaju nove vještine, ali i kakva im je koordinacija u prostoru oko njih. Najčešće poteškoće u učenju su disleksija, vezana uz čitanje i pisanje, disgrafija, odnosno nesposobnost djeteta da svlada vještinu pisanja prema pravopisnim načelima, diskalkulija je djelomičan poremećaj u procesu usvajanja matematike. Poteškoće u slušnom i vidnom procesuiranju odražavaju se tako da dijete ne može razumjeti govor, bez obzira što savršeno vidi i čuje. I na koncu, jedna od najčešćih poteškoća je poremećaj hiperaktivnosti i smanjene pažnje. Ispitivanja pokazuju da dvije trećine djece s teškoćama pri čitanju, pisanju i računanju su djeca s deficitom pažnje. Tako je uz problematiku disleksije često povezan poremećaj koji se naziva „deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj” i uvriježenom kraticom ADHD.

OSTAVI KOMENTAR

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *